ALLMÄNNAVILLKOR & GDPR

 1. UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER.      
 Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos A-Studio.  Som regel delar vi därför inte dessa med   någon utanför A-Studio.

De uppgifter vi registrerar är:

  • namn
  • födelsedatum
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • post adress

2. BETALNING SKER VIA FAKTURA

Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år.


3. GILTIGHET /FRYSNING AV KORTET

10-kort (för Aerower-träning) gäller i 3 månader från och med dag för köp av kortet.

10-kortet kan du även växla in, om du istället vill nyttja det för personlig träning vid tre tillfällen.

Endast terminskort är möjliga att frysa.

Hösttermin- sept, okt, nov, dec. Vårtermin- jan, feb, mars, apr, maj.


4. HÄLSOTILLSTÅND

Kunder är själva ansvariga för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta på A-Studios aktiviteter.Välkommen!